Inhoud


Wat is Autokon

Installatie Autokon
Importeren Autokon voor DOS

Bediening van Autokon
Autokon instellen
Inbrengen Liefhebbers
Inbrengen Losplaatsen
Inbrengen Vliegprogramma

Na de Wedvlucht
Vastleggen in UDP formaat

Electronische Systemen.
 • Atis
 • Bricon
 • Mega
 • Tauris
 • Tipes
 • Unikon
 • Victory
  ·
  Speciaal
  Uitlezen wedvluchten in vogelvlucht
  Tips bij problemen
  Service van Compuclub
  Copyright  Wat is AutoKON


  Met AutoKON beheert u de gegevens van de liefhebbers en hun duiven.

  Met AutoKON leest u de electronische systemen uit na de wedvlucht en
  laadt u de electronische systemen met duifgegevens.

  AutoKON is in 1995 ontwikkeld voor de Duitse systemen, die tot dan
  uitsluitend incidenteel per merk konden worden uitgelezen.
  In 2000 is de ontwikkeling voor Nederland door Compuclub van Balveren in eigen beheer overgenomen.
  Door de automatische herkenning kan AutoKON met één programma alle
  merken uitlezen naar een standaard uitvoer.
  Deze standaard uitvoer is in december 1998 door de N.P.O. bepaald onder
  het U.D.P.-formaat (Universele Digitale Poelebrief)

  AutoKON is voor alle konstateersystemen aangepast aan de Nederlandse U.D.P.-indeling en de diverse "eigen" formaten van de leveranciers.

  Tevens werd het ringleiding-protokol (Knoten-System) ingevoerd.
  Het ringleiding-protokol is een afspraak van alle leveranciers om met een
  willekeurig inkorfsysteem alle klokken te kunnen bedienen.

  Om voor de toekomst verzekerd te zijn van automatische toezending van
  alle nieuwe uitbreidingen op AutoKON is het gewenst een abonnement op
  onze HelpDesk te nemen, zodat U ook altijd ondersteuning hebt.
  De kosten van de HelpDesk is voor 36 maanden slechts € 50,-.

  AutoKON Versie 1.xx W voor Windows ondersteunt de navolgende systemen:
 •            Unikon - Systeem  versie UCNL 3.06
 •            ATIS  - Systeem versie 5.0
 •            Tauris  Systeem  versie NL 8.101-3304
 •            Tipes - Systeem versie V3.04 Plus  (Op dit moment niet volledig ivm ontbreken   apparatuur Tipes)
 •            Tipes - Systeem MC 2100 versie V1.00NL (Geen ondersteuning, geen apparatuur)
 •            Bricon - Systeem   versie NL 14
 •            Mega - System versie  3.1F
 •            Victory   - Systeem versie 1.05
  ·  Installeren Autokon voor Windows.


  Als u de CD rom in de PC doet start vanzelf het setupprogramma op.
  U klikt op de knop Autokon voor windows installeren om autokon te installeren.
  Als u op de knop lees help bestand dan krijgt u deze help bestand te zien.

  U klikt op de knop Autokon voor windows installeren dan wordt u eerst verwelkomt met een welkomstvenster zoals hieronder afgebeeld  Klik op OK om door te gaan.
  Exit setup om de installatie af te breken en te stoppen.

  U krijgt nu een venster te zien met een pad naam
  Deze naam kunt u beter niet wijzigen en gewoon laten staan.
  Standaard is dit C:\Program Files\Autokon
  Zie afbeelding scherm.  Om Autokon voor Windows te installeren klikt u op de knop met een PC afbeelding.

  Als Autokon voor Windows is geinstalleerd krijgt u het navolgend scherm te zien.  De installatie is voltooid

  Om Autokon voor windows op te starten klikt u op
 • start
 • programma's
 • Autokon
  · ·
  Als Autokon voor Windows is opgestart zal het vragen om een wachtwoord.
  Het wachtwoord is  
  compuclub
  Het wachtwoord is met kleine letters!!

  U kunt dit later zelf wijzigen in een ander wachtwoord.

  Autokon voor Windows zal nu om een registratie diskette vragen
  Dit is de diskette die bij de CD is meegeleverd.
  Deze doet u in station A
  en u klikt op OK  Importeren gegevens Autokon voor DOS.


  klik in Autokon voor Windows op "bestand" daarna op "Importeren Autokon voor DOS"  Indien Autokon voor DOS aanwezig is op uw PC zal het volgende scherm er uitzien als hieronder.
  Indien Autokon voor DOS in een andere map is geinstalleerd zoekt u de map op doormiddel op de gele mapjes te dubbelklikken om de drive te wijzigen.


   
  Druk op de de knop "Start conversie"

  U krijgt nu een waarschuwingsscherm te zien dat u bestaande gegevens worden overschreven.
  DUS OPLETTEN WAT U DOET     Autokon instellen


  Alvorens u voor het eerste met Autokon gaat werken dient u een aantal instellingen eenmalig in te stellen.
  U start Autokon op en klikt op instellingen.  Poorten instellen.

  U klikt op com 1 of com 2
  Zoals u in onderstaand scherm ziet is nu COM 1 ingesteld
  Als u een apparaat wilt laden of uitlezen zal Autokon altijd in COM 1 zoeken.
  Klik op OK om de gegevens vast te leggen en terug te keren naar hoofdscherm van Autokon
  Klik op Annuleren om niets in te stellen. Oude gegevens blijven van kracht.  Systemen instellen

  Zorg dat hier een vinkje aan staat bij de systemen die op uw vereniging aanwezig zijn.
  Klik op OK om de gegevens vast te leggen en terug te keren naar hoofdscherm van Autokon
  Klik op Annuleren om niets in te stellen. Oude gegevens blijven van kracht.  Wachtwoord instellen.

  U kunt hier de gebruikersnaam en  wachtwoord opnieuw instellen
  Het wachtwoord dient 2x ingevuld te worden voor een bevestiging
  Klik op OK om de gegevens vast te leggen en terug te keren naar hoofdscherm van Autokon
  Klik op Annuleren om niets in te stellen. Oude gegevens blijven van kracht.
  Bediening van Autokon


  Als U de ALT-toets vasthoudt ziet U op de bovenste balk de funkties.

  Deze zijn: Bestand
  Basisgegevens
  Apparaat
  Instellingen
  Help

  Bestand

  Binnen dit menu zijn de volgende keuzes:
           Beveiliging bestanden         : Gegevens beveiligen of terugzetten
  Wedvlucht             : Inbrengen nieuwe, wijzigen of verwijderen wedvlucht.
  Liefhebber gegevens tonen : Overzicht van een uitgelezen klok van een liefhebber.
  Wissen Liefhebber     : Wissen van een wedvlucht
  Doorsturen Gegevens   : aanmaak diskette van gehele vlucht
  Registratie bestand laden   : Laden van Registratie bestand.
  Afsluiten   : Afsluiten van Autokon voor Windows.

  Basisgegevens

  Binnen dit menu is de volgende keuze:
  Bewerken : voor bewerking vereniging,leden,duiven, Losplaatsen.

  U kunt met de TAB-toets springen tussen vereniging,leden,duiven
  Vereniging Beheren   : Toevoegen, wijzigen en wissen vereniging.
  Liefhebber beheren : Toevoegen, wijzigen, wissen liefhebber
  spec.funct : Toewijzingslijsten printen
    Alle liefhebbers markeren
                                       Dubbele toewijzingen zoeken
   Ledenlijst
   Afstandenkaart
           
            Een gemarkeerde liefhebber (*) kunt U met de spatiebalk aan/uit zetten

  Duiven : Toevoegen, wijzigen, wissen duiven.
  spec.funct : Toewijzing wissen
  Ringserie toevoegen (serie duiven)
  Alle toewijzingen wissen duiven zonder toewijzing wissen
                                        Alle duiven markeren
                                        Gemarkeerde duiven wissen.

           Een gemarkeerde duif (*) kunt U met de spatiebalk aan/uit zetten

  Losplaats

  Losplaats : Toevoegen, wijzigen, wissen in tabel.

  Apparaat
  Z
  end Tauris poule legende  : Poule legende naar tauris sturen.
  Apparaat laden  : Liefhebber en duifgegevens naar de klok sturen
  Lege Tipes klok laden        : Liefhebber en Duifgegevens naar een lege tipesklok sturen
  Tipes toewijzen  : Autokon in juiste Modus zetten om chipring met Tipes te koppelen
  Bricon toewijzen  : Autokon in juiste Modus zetten om chipring met Bricon te koppelen
  Atis toewijzen  : Autokon in juiste Modus zetten om chipring met Atis te koppelen
  Toewijzing uitlezen  : duifgegevens klok naar computer

  Gegevens                : doorgeven of inlezen koppellijsten
                     
  Verder in hoofdmenu van Autokon voor Windows.

  Apparaat

  Binnen dit menu zijn de volgende keuzes:
  Uitlezen                   : Uitlezen van de klokgegevens
  Uitlezen MEGA           : Uitlezen van de klokgegevens van MEGA
  Wedvluchten laden     : Wedvluchten naar de klok zenden.
  Wedvluchten laden Tauris of MEGA : Wedvluchten naar de MEGA of Tauris klok zenden.


  Instellingen
  P
  rinter : Printer instellen via Windows.
  Poorten : Poort instellen waarmee u de klokken aansluit (Com 1 of Com 2)
  Systemen : Aanvinken de merken klokken die aanwezig zijn op uw vereniging.
  Wachtwoord  : Wachtwoord wijzigen.        

  Op de seriële poort worden de electronische systemen aangesloten. U kunt COM1 t/m COM4 gebruiken, met uitzondering van Unikon daar worden alleen de poorten COM1 en COM2 gebruikt. Met behulp van de spatiebalk kunt U wel (x) of niet ( )  selekteren.          

          
  BELANGRIJK!!!
       Voor de verbinding tussen constateersysteem en computer moet u de kabel gebruiken die bij uw systeem geleverd is.
  Wanneer u geen passende kabel heeft moet u zich wenden tot de leverancier van uw electronisch systeem.

  Het AutoKON programma zoekt automatisch, welk merk constateersysteem is aangesloten. In deze tabel kunt U opgeven welke merken systemen in Uw vereniging voorkomen.
  Met behulp van de spatiebalk kunt U wel (x) of niet ( ) selekteren.

  LET OP: CONTROLEER VIA INSTELLINGEN OF DE CORRECTE COM-POORT IS AANGESLOTEN EN                                             
                        OF UW JUISTE SYSTEEM IN DE TABEL IS OPGEGEGEVEN.

  Help

  A
  utokon help onderwerpen : Help bestand oproepen
  Help formulier via internet versturen : Alleen mogelijk als u een internetverbinding op uw PC
   heeft en kan maken.
  Registratie en copyright : Toont de registratie en copyright.
           Info : geeft de versie van AutoKON aan.    Inbrengen Liefhebbers Informatie


  Vereniging
  Allereerst moet de vereniging worden ingevoerd:

  met ALT-B komt het menu Basisgegevens en U kiest voor BEWERKEN
  Nu staat de cursor in het verenigings-venster (aktief=blauw) en
  met ALT-V en TOEVOEGEN kunt U een vereniging toevoegen

  Vult U achtereenvolgens verenigingsnummer en naam in, de overige gegevens zijn niet van belang.

  Liefhebber
  Met de TAB-toets springt U naar het liefhebbers-venster, met ALT-L en BEHEREN en TOEVOEGEN kunt U de liefhebber toevoegen.
  Alleen inbrengen van lidnummer en naam is voldoende.

  Duiven
  Met de TAB-toets springt U naar het duiven-venster, met ALT-D en BEHEREN en TOEVOEGEN brengt U hier de nummers van de vaste voetringen van de duiven in. Hebt U alle duiven ingevoerd, druk dan op ALT-X om terug te gaan naar het duiven-venster. Hier ziet u de ingevoerde duiven in het venster staan.
  Inbrengen Losplaatsen


  Alle losplaatsen moeten als volgt worden ingevoerd in een tabel:

  - Met ALT-B en BEWERKEN komt U in het menu basisgegevens
  - Met ALT-P komt U in het losplaats menu
  - Met ALT-L kunt U losplaatsen toevoegen,wijzigen en wissen
  - Met 2x ESC keert u terug naar het hoofdmenu van AutoKON.
  -        U kunt ook op het kruisje klikken rechtsboven in het geopende venster.

  p.s. Vanaf Windows versie 1.11 staan hier al 155 losplaatsen in die door de N.P.O. erkend zijn.

  Inbrengen Vliegprogramma


  Klik op bestand
             Wedvlucht
             Nieuwe wedvlucht.

  Vul hier losdatum, en eventueel Lostijd   in.
  Vul code losplaats in (Als u die niet weet vult u  1 in druk daarna op TAB-toets  en zoek dan de losplaats op)
  Vul vluchtcode, Prijsverhouding  in.
  Klik daarna op OK.  Na de wedvlucht


  Nadat U de wedvlucht via het elektronisch konstateersysteem hebt verwerkt, dient U de gegevens met AUTOKON uit te lezen.
  Dit gaat als volgt:
  Ga op de juiste vlucht in Autokon staan
  Kies voor ALT-A en UITLEZEN  (voor Mega geldt ctrl-F12)
  Het programma ziet automatisch welke klok er aan de ringleiding is gekoppeld.
  De betreffende liefhebber komt nu in beeld.
  Dit herhaalt U voor de volgende liefhebbers  Vastleggen in UDP formaat


  Als alle liefhebbers-klokken zijn uitgelezen kunt U de gehele vlucht vastleggen in een totaal bestand. Om de gegevens vast te leggen in een UDP-bestand kiest U voor

  ALT-W   GEGEVENS DOORSTUREN

  AutoKON vraagt de informatie over de bestandsnaam.
  Dit wordt vastgelegd op Uw harde schijf in de directory Autokon.
  Toets hiervoor als naam  C:\AUTOKON en bij de vluchtsoort een letter gevolgd door het vluchtvolgnummer. Het bestand heet dan W000nnnn.vvv (nnnn = verenig.nr en vvv = vluchtcode bijvoorbeeld V01 <eerste vitesse vlucht>)

  Geldige vluchtletters zijn:  V - Vitesse, M - Midfond, E - Eendaagse fond, O - Overnachtfond, J -Jonge duiven, N - Natoer.

  Met START wordt het bestand gemaakt.

  Deze gegevens kunnen worden gebruikt in het verenigingsprogramma van Compuclub van Balveren, zodat ze samen met de overige gegevens van liefhebbers (met een niet-elektronische klok) tot een uitslag leiden.

  Uit het verenigingsprogramma van Compuclub van Balveren komt een speciale diskette met een eigen speciaal Compuclub-protokol die rechtstreeks in het rekenbureau van Compuclub van Balveren kan worden gebruikt.


  UNIKON-FUNCTIES


  Inbrengen van het jaarlijkse vliegprogramma

  Zorg dat U op het hoofdmenu (AutoKON NL) staat.
  Eerst moeten alle losplaatsen als volgt worden ingevoerd in een tabel:
  - Met ALT-B en BEWERKEN komt U in het menu basisgegevens
  - Met ALT-P komt U in het losplaats menu
  - Met ALT-L kunt U losplaatsen toevoegen,wijzigen en wissen
  - Met 2x ESC terug naar het hoofdmenu

  Daarna moeten de datums en lossingsplaatsen worden vastgelegd.

  - Met ALT-W komt U in een menu, waarna U kiest voor NIEUWE WEDVLUCHT. Nu kunt U datum en losplaats invoeren.
  - Het wedvluchtprogramma kan naar de klok gestuurd worden als volgt   (vanuit het hoofdmenu): ALT-A Wedvlucht Laden

  Toewijzen chipringen aan de vaste voetringen

  Zorg dat U eerst kiest voor BASISGEGEVENS en BEWERKEN.

  Met ALT-A krijgt U een venster, waarin de eerste mogelijkheid het apparaat laden is, met deze optie worden de gegevens naar de klok gestuurd.

  - Nadat de vaste voetringen van de duiven zijn opgenomen, kunt U via de UNIKON-klok met CHIP-toevoegen de elektronische ring aanbrengen.
  - Nadat achtereenvolgens alle duiven een toekenning van een elektronische  ring hebben gekregen kunnen de gegevens weer terug naar de computer (dus inclusief de elektronische ring)

  Kiest U weer ALT-A met daarna TOEWIJZINGEN uitlezen

  Als alles correct verloopt, ziet U in het duiven-venster achter de vaste voetringnummers de elektronische ringnummers.

  Boven in het venster ziet U het aantal toegewezen en niet-toegewezen duiven.
  Deze procedure geldt ook voor incidentele wijzigingen
  TAURIS-FUNCTIES


  TAURIS  DUIVEN NAAR DE KLOK
  P.C.-Adapter Tauris aan de seriële kabel
  terminal Tauris opleggen
  Start drukken / kies 3 / in scherm verschijnt "verb-->PC"

  in AUTOKON:
  ALT-B BASISGEGEVENS BEWERKEN
  ALT-A APPARAAT LADEN
  antwoord Tauris herkend

  Kies op Tauris-terminal voor 3  /  in scherm verschijnt "verb-->PC"

  TAURIS TOEWIJZEN CHIPRINGEN
  Klok uit PC-adapter in Sensor-adapter
  (let op dat de inkorfantenne is aangesloten)
  Start  /  7 Toewijzing  /  Enter

  TAURIS  DUIVEN UIT KLOK NAAR COMPUTER
  Klok in PC-adapter
  Start drukken / kies 3 / in scherm verschijnt "verb-->PC"

  in AUTOKON:
     ALT-B BASISGEGEVENS BEWERKEN
     ALT-A TOEWIJZINGEN UITLEZEN

  code ingeven op de Terminal

  TAURIS NA DE WEDVLUCHT
  P.C. adapter Tauris aan de seriele kabel
  Terminal Tauris opleggen
  Start indrukken  / Kies 3  /  in scherm verschijnt "verb-->PC"

  In AUTOKON  
  ALT-A Apparaat uitlezen
  Antwoord "Tauris herkend"
  Typ nu het vluchtnummer in.
  Zet wederom de terminal op 3   "verb-->PC"
  Klik op OK en de wedvlucht zal nu ingelezen worden.

  ATIS - Victory FUNCTIES


  Overnemen van de vaste voetringen naar de klok en koppelen met de elektronische chipringen.

  Eerst kiest U voor BASISGEGEVENS (ALT-B) en BEWERKEN.
  Met ALT-A krijgt U een venster, waarin de 5e mogelijkheid ATIS TOEWIJZEN is.
  U kiest de duif die het betreft en drukt op ENTER.
  U houdt de chipring boven de verenigingsantenne en het toevoegen is gereed.
  Met TAB-TOETS is de toewijzing beëindigd.
  Ingevoerde gegevens overbrengen naar de Atis Top of Victory

   
  Inlezen van vluchtgegevens

  1. Inlezen van vluchtgegevens (één vlucht)

  - Als de vlucht voorbij is en u wilt deze uitlezen dan dient u eerst  AutoKON te starten en de verbinding tussen de top en de pc tot stand te brengen.
  - Druk nu op Insert
  - Geef nu de losdatum in, gevolgd door enter
  - Geef dan de lostijd in, gevolgd door enter
  - Nu moet u de wedvluchtcode ingeven, gevolgd door enter

  Nu krijgt u een lijst te zien met daarop alle ingegeven wedvluchten. Kies uit deze lijst de juiste en druk op enter.

  - Druk nogmaals op enter
  - Als u dit gedaan heeft drukt u op F12
  - Als het goed is ziet u nu de juiste losdatum en -tijd en kunt u dit met enter
      bevestigen.

  Als u dit heeft gedaan wordt de klok uitgelezen.  Als de klok is uitgelezen kunt u de volgende aansluiten. Als u klaar bent moet u op Esc drukken anders kunt u de gegevens niet op diskette vastleggen.

  2. Inlezen van vluchtgegevens (meerdere vluchten)

  Als de vlucht voorbij is en u wilt deze uitlezen dan dient u eerst  de verbinding met de PC tot stand te brengen.
  - Druk nu op Insert
  - Geef nu de losdatum in, gevolgd door enter
  - Geef dan de lostijd in, gevolgd door enter
  - Nu moet u de wedvluchtcode ingeven, gevolgd door enter

  Nu krijgt u een lijst te zien met daarop alle ingegeven wedvluchten. Kies uit deze lijst de juiste en druk op enter.
  Druk nogmaals op enter
  - Nu kunt u de volgende vlucht instellen door weer op Insert te drukken
  - Geef daarna de losdatum in, gevolgd door enter
  - Geef dan de lostijd in, gevolgd door enter

  Nu moet u de wedvluchtcode ingeven, gevolgd door enter
  Nu krijgt u een lijst te zien met daarop alle ingegeven wedvluchten. Kies uit deze lijst de juiste en druk op enter.
  Druk nogmaals op enter.
  - Ga op de juiste vlucht staan
  - Druk op F12
  - Hier moet u eerst de lostijd ingeven, gevolgd door enter

  Kies met de pijltjestoets de juiste vlucht uit en druk vervolgens op enter
  De klok wordt nu uitgelezen.  Druk op Esc.

  Met Tab kunt u nu weer naar het vak losdatum waar u met de pijltoets de volgende vlucht kunt uitkiezen.

  3. Uitlezen vluchtgegevens van 1 liefhebber met meer dan 1 Top

  Als een liefhebber meer dan een Atis top heeft wordt deze hetzelfde uitgelezen als in beide bovenstaande delen beschreven is. Het kan echter alleen als de liefhebber voor de vlucht in de Atis top de duiven heeft aangewezen.  Als hij bijvoorbeeld 30 duiven mee heeft en in elk hok zitten 15 duiven, dan moet hij in de eerste klok de duiven aanwijzen van 1 t/m 15 en in de tweede klok de duiven van 16 t/m 30.

  Tipes  Functies


  Ringen in de Tipes-klok zetten

  Zet de klok op PRINT/PC verbinding PC verbinding maken (verbinding PC is aktief)
  Kies Alt B - Bewerken
  Alt A - Apparaat
  F8   Duiven Laden

  Ringkoppeltabel uit de Tipes-klok lezen

  Zet de klok op PRINT/PC verbinding  PC verbinding maken (verbinding PC is aktief)
  Kies Alt B - Bewerken
  Alt A - Apparaat
  F12   Toewijzingen uitlezen

  Ringen koppelen aan elektronische ring

  Kies Alt B - Bewerken
  Alt A - Apparaat
  F9  Tipes Toewijzen

  Houdt de elektronische ring op de verenigingsantenne.
  Zoek in het beeldscherm de betreffende duif
  Door het drukken op van ENTER is de duif toegewezen aan de chipring.

  Vluchten in de Tipes-klok laden

  Maak verbinding Tipes - PC
  Kies ALT - A , 'Wedvluchten laden'

  Uitlezen van de Tipes klok na de wedvlucht

  Maak verbinding Tipes - PC
  Kies   Alt - A,   'Uitlezen'  Bricon - Systeem


  Aansluiten Bricon ---> AutoKON:
  Bricon 500 : inkorfantenne aansluiten op Bricon 500.  PC verbinding maken tussen inkorfantenne  en PC middels PC kabel van leverancier. Stroom op Bricon 500.
  Bricon 700 :  inkorf antenne aansluiten op Bricon 700  PC verbinding maken tussen inkorfantenne en PC middels PC kabel van leverancier. stroom op Bricon 700.
  PC-communicatie via RS-232.
  Als u met een Bricon 700 wilt gaan koppelen hebt u 2 mogelijkheden om een PC-communicatie tot stand te brengen, mits u met een Bricon inmandantenne werkt.

  Punt 1: met de Bricon inmandantenne rechtstreeks op de Bricon 700 klok.
  Als u de klok met het display naar u toe legt, kunt u de pc kabel rechtstreeks aansluiten op uw klok. U verenging heeft hiervoor een connector mannetje/mannetje nodig.Sluit dan de pc kabel links boven van de klok.
  Controleer of punt 2 op NEE staat. Mocht dit niet het geval zijn, wijzig deze dan.
  Zie daarvoor punt 2.

  Punt 2: als u de pc kabel aan de Bricon inmandantenne of aan de Atis inmandantenne laat zitten. Bij de Atis inmandantenne moet u via de interface werken.

  Hiernaast staat het opstartmenu afgebeeld.

  Met op de "
  ¯" toets te drukken op het toetsenbord van het BA kan "Menu" geselecteerd worden.
  Druk op <OK>.

  In een volgend scherm komen 5 submenu's tevoorschijn. (Het cijfer tussen de haakjes geeft het aantal Met op de "
  ¯" toets te drukken, of door het cijfer voor het submenu op het toetsenbord van het BA te drukken, kan een submenu geselecteerd worden. Selecteer
  "Instellingen".

  Selecteer "overige"

  Druk op <OK>.

  Druk op <OK> als de inmandantenne-knoot moet gebruikt worden voor de PC-communicatie. Dit submenu werkt enkel bij BRICON 700.
  Voor de Bricon100, Bricon 500 en de Bricon 1000  gebeurt dit automatisch.

  Hier ziet u de huidige stand van de inmand-knoot
  Druk op (OK) om dit te wijzigen

  Als u nu op <OK> drukt wordt de inmantantenne geactiveerd.
  Druk vervolgens 3x op de C van uw klok en dan op 5 om pc communicatie tot stand te brengen.

  Punt 3:
  Als u met een Atis-inmandantenne werkt en u wilt gaan koppelen moet u de handeling van punt 2 ALTIJD verrichten.

  Mochten er toch nog problemen zijn kunt u altijd contact opnemen met uw BriCON dealer.

  Na de wedvlucht
  Bij uitlezen van wedvlucht, Bricon gebruikers, let op:  
  Bij meerdere vluchten leest AutoKON de laatst afgeslagen vlucht uit. Dwz als u vlucht 2 afslaat dient u direct Bricon uit te lezen in AutoKON, daarna slaat u pas de volgende vlucht uit en leest die ook weer eerst uit in AutoKON alvorens de volgende vlucht af te slaan.

  Uitlezen van de Bricon klok na de wedvlucht.
  Maak verbinding Bricon met de  PC.
  Kies   Alt - A,  'Uitlezen'
  De gegevens worden nu uit de Bricon klok gelezen en in AutoKON verwerkt.

  Ringkoppelen met de Bricon klok en PC.
  Maak verbinding Bricon met de PC.
  Kies F4 - Basisgegevens
  Kies Alt - A
  F10 - Bricon toewijzen
         
  Zoek in het beeldscherm de betreffende duif die u wilt koppelen.
  Houdt de elektronische ring op de verenigingsantenne.
  Door het drukken op  ENTER wordt de duif gekoppeld aan de chipring.

  Ringkoppels sturen naar Bricon klok.
  Maak verbinding Bricon met de PC.
  Kies F4 - Basisgegevens
  zoek de juiste liefhebber op. Kies daarna Alt - A,  'Apparaat laden'

  Toewijzingen uitlezen Bricon
  Maak verbinding Bricon met de PC.
  Kies   F4 - Basisgegevens.
  Alt - A
  F 12  Toewijzingen uitlezen.

  Vliegprogramma laden Bricon
  Maak verbinding Bricon met de PC
  Nadat vliegprogramma is ingebracht in AutoKON kiest u
  ALT - A
  F8
  Volg aanwijzingen op scherm.

  Mega - Systeem


  Uitlezen mega na de wedvlucht.

        
  Klok in P.C.- adapter
  Start drukken
  Kies 3  verbinding P.C.
  In display mega verschijnt "verb -> PC"
  Kies   CTRL - F12
  Nu ziet u de juiste losdatum en tijd en kunt u dit met enter bevestigen
  Nu wordt de wedvlucht uitgelezen van mega systeem.
  Als de klok is uitgelezen dan verschijnt in het onderste venster van    autokon de naam van de liefhebber die zojuist is
  uitgelezen.

  Duiven uit MEGA klok naar computer.
  Klok in PC-adapter
  Start drukken  /  kies 3  / in scherm verschijnt "verb-->PC"

  kies in AUTOKON:
     ALT-B  BASISGEGEVENS BEWERKEN
     ALT-A
     F12 - TOEWIJZINGEN UITLEZEN.

  Ringkoppels naar de Mega klok.
  Terminal Mega opleggen
  Start drukken  /  kies 3  /  in scherm verschijnt verb-->PC

  in AUTOKON:
  ALT-B BASISGEGEVENS BEWERKEN
  ALT-A
  F8 - APPARAAT LADEN

  Inbrengen van het jaarlijkse vliegprogramma in Mega

  Het wedvluchtprogramma kan naar de mega klok als volgt gestuurd worden (vanuit het hoofdmenu AutoKON)
  Kies ALT-A
  F9  Wedvlucht Laden Tauris / Mega.
  Volg de aanwijzingen op scherm.
  Uitlezen wedvluchten in vogelvlucht


  Wat moeten verenigingen doen, die AutoKON alleen gebruiken  na de wedvlucht voor het uitlezen.

  Sla eerst de klok af en print een aankomstlijst uit.
  Start AutoKON voor Windows op.
  Zorg dat er losplaatsen staan in de basisgegevens onder losplaats (vanuit AutoKON F4,  ALT - P)
  Maak in hoofdscherm AutoKON een nieuwe wedvlucht aan (gebruik funktie Wedvlucht en de INS-Toets )
  Vul hier de losplaats, datum en lostijd in en klik op OK.
  Controleer bij instellingen - poorten of uw juiste com poort aangekruist is.
  Controleer  bij instellingen - systemen of de juiste systemen aangekruist zijn die in uw vereniging aanwezig zijn.
  Maak verbinding op uw klok met de PC. Met Unikon klok maak je geen PC verbinding daar dit automatisch gebeurt.  
  Kies nu Alt - A daarna F12 (voor MEGA gebruik je CTRL - F12).
  Nadat de klok uitgelezen is de volgende klok aansluiten
  PC verbinding maken en u kiest F12 (voor MEGA gebruik je CTRL - F12).
  En zo herhalen totdat alle klokken zijn ingelezen.
  Ga nu terug naar hoofdscherm door op ESC te drukken.
  Kies nu F2 om de gegevens in UDP bestand te zetten.
  Vul hier de pad, vluchtsoort en vlucht nummer in. (bijvoorbeeld eerste vitesse vlucht is V 01) en klik daarna op start.

  De gegevens uit de klokken staan nu in de aangemaakte UDP bestand.
  Dit bestand kan dan worden verwerkt in het rekenprogramma.

  Tips bij problemen


  Als er iets fout gaat bij het gebruik van computers - elektronische systemen en software, kunt u achter het probleem komen door stap voor stap uw instellingen na te lopen.
  Hieronder staan enkele mogelijke problemen en aanwijzingen voor de oplossing.

  AutoKON herkent een of meerdere systemen niet.
  - Zet uw PC uit en elektronische systeem aan en start de PC opnieuw op.
  - Controleer alle instellingen.
  o Alt I - Poorten  Controleer de  juiste COM poort 1 of 2.  Let op de bekabeling of die in de juiste poort zit.  Is het de kabel die bij het systeem is geleverd?
  o Alt I - Systemen  Kruis de juiste systemen aan doormiddel van de spatiebalk.
  - Wees er zeker van dat het elektronische systeem verbinding maakt met de PC.
  - Controleer of er iets aan u PC iets veranderd is sinds de laatste keer dat uw verbinding wel werkte.
   


  Kan van een ringnummer het geslacht niet wijzigen.
  - I.p.v. de cursor toets naar beneden te gebruiken gebruikt  u de cursor toets omhoog en gaat via de omgekeerde weg naar het geslacht. Of u klikt met de muis op het invoervakje.
  - Let op: u gebruikt voor duivin een V voor een doffer vult u niets in.
  Service van Compuclub van Balveren


  Zorgt  u ervoor als u contact opneemt met de Compuclub dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  - Nummer van de Helpdesk-overeenkomst , Uw verenigingsnummer en verenigingsnaam.
  - Het juiste versienummer AutoKON. Dus niet alleen 1 maar 1.01
  - Met wat voor besturingssysteem werkt U?
  - Wat voor processor hebt u ?
  - Wat is de snelheid van uw PC in MhZ?
  - Hoeveel geheugen heeft u PC?
  - Wat is de exacte Foutmelding (indien van toepassing)?
  - Wat is er verandert sinds de laatste keer dat alles werkte?
  - Wat hebt u reeds gedaan om het probleem te verhelpen?

  Copyright


  Dit is een uitgave van Compuclub van Balveren, Maart 2003
  Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van
  Compuclub van Balveren

  Compuclub van Balveren behoudt zich het recht voor wijzigingen en verbeteringen aan te
  brengen zonder voorafgaand bericht. Compuclub van Balveren kan niet aansprakelijk worden
  gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat
  niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing